Home Contact Accommodatie
Foto's
Gebruiks-
voorwaarden
Prijstabel Registratie
als gebruiker
Kalender Inloggen Formulieren Tevreden-
heidsenquête


Je hebt er als organisator van een evenement alle belang bij dat de nodige formaliteiten correct vervuld zijn.
Als verhuurder kan vzw WoMa, beheerder van de accommodatie, niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten voortvloeiend uit nalatigheid van de gebruiker inzake formaliteiten en vergunningen.
Het zich in orde stellen van deze formaliteiten maakt immers impliciet onderdeel uit van de gebruiksovereenkomst.
Klik op het logo om de documenten te downloaden.


Goed
verzekerd?

Is je vereniging correct verzekerd inzake Burgelijke Aansprakelijkheid voor de organisatie van je evenement?
Mocht je niet over een dergelijke polis beschikken dan heb je er alle belang bij een tijdelijke evenementenpolis af te sluiten zodat je voldoende verzekerd bent tegen materiële schade en/of lichamelijke schade bij je vrijwilligers en bezoekers.

Neem eventueel contact op met:

- KBC Verzekeringen, kantoor De Clercq en De Wispelaere BVBA, Eindeken 7 - 9940 Evergem. Telefoon 09/370.87.47

- MixAssur (David De Coninck), Vroonstallestraat 13 - 9032 Wondelgem. Telefoon 09/330.60.65. Voor een offerteaanvraag klik op deze link. Of maak een simulatie via deze link.

-
Of maak een simulatie bij Ethias Verzekeringen via deze link.


Auteursrechten

De Billijke Vergoeding wordt betaald door De Zulle en zit vervat in jullie huurprijs. De huurder dient echter zelf nog een aanvraag in te dienen bij Sabam (heet voortaan Unisono).
Je kan dit digitaal afhandelen via deze link.


Meldingsformulier evenement

Het politiereglement van Gent bepaalt dat alle openbare evenementen op voorhand moeten gemeld worden.
Op deze manier zijn de ordediensten (politie, brandweer,…) op de hoogte en kan er bij noodsituaties directer worden opgetreden. De meldingsplicht is de verantwoordelijkheid van de organisator/gebruiker.
Ten laatste 6 weken voor het event stuur je het ‘Meldingsformulier Evenement’ ingevuld terug naar de Openbare Ordecel van de Politie én naar ons.
Het niet indienen van het meldformulier wordt door de politie en vzw WoMa beschouwd als een annulatie.
Kijk ook op www.gentevenement.be voor digitale vormen van alle aanvraagformulieren die op je evenement van toepassing zijn. U krijgt meteen ook tips op maat die je evenement op vlak van mobiliteit, afval en geluid duurzamer kunnen maken. Of op meldingsplicht.


Vergunning schenken sterke dranken

Voor grote feesten (eetfestijnen, fuiven,...) is het noodzakelijk dat de huurder een vergunning "schenken sterke dranken" aanvraagt bij het stadsbestuur. Alvorens de vergunning gratis wordt afgeleverd, wordt door de politie (horecacel) een moraliteitsonderzoek naar de aanvrager ingesteld. Meer info vind je via deze link.

 
© WoMa 2021