Home Contact Accommodatie
Foto's
Gebruiks-
voorwaarden
Prijstabel Registratie
als gebruiker
Kalender Inloggen Formulieren Tevreden-
heidsenquête

De Huurprijzen kan je als PDF document hier consulteren en/of downloaden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, brandverzekering, Billijke Vergoeding en energiekosten.
Bij huur van meerdere lokalen is de waarborg maximaal anderhalve maal het bedrag van het hoogste waarborgbedrag.

CAT 1: Door de Stad Gent erkende jeugdwerkinitiatieven.

CAT 2: Socioculturele verenigingen erkend door de Stad Gent of de Vlaamse Overheid met hun werking in Mariakerke of Wondelgem. • Buurtcomités erkend door Samen aan Zet.

CAT 3: Socioculturele verenigingen erkend door de Stad Gent of de Vlaamse Overheid met hun werking buiten Mariakerke of Wondelgem. Studentenverenigingen, Gentse scholen en onderwijsinstellingen betoelaagd door de Stad Gent.

CAT 4: Socioculturele verenigingen niet erkend door de Stad Gent of de Vlaamse Overheid. Socioculturele verenigingen van buiten Gent. Particulieren met een evenement die vrij toegankelijk is voor het grote publiek. Vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen. Muziekbands

CAT 5: Bedrijven en zelfstandigen. Privéfeesten (babyborrel, verjaardagsfeest, lentefeest, communiefeest…)

 

© WoMa 2021